Tuesday, September 25, 2012

.....

kalau tidak mampu menghunus pedang
jangan pernah berani berlagak gaya seorang perwira


No comments:

Post a Comment