Wednesday, July 20, 2011

lost!

sepertinya aku sedang hilang satu persatu
arah dalan hidup sendiri
mahu saja aku berjalan sendirian tanpa arah
tapi untuk apa?
setiap perkara perlu ada tujuan bukan?

2 comments: